Tvivelaktiga Affärer med Stöd från Regering och Stat
banner

Innehåll i boken

"Sagan om Bactiguard"

(länkarna nedan går till utdrag från boken.)

« Tillbaka

 

1 Inledning 
2 Sagans början och dess huvudpersoner  
2.1 Läkaren, forskaren och uppfinnaren Thomas Lundeberg  
2.2 Teknikern och uppfinnaren Billy Södervall
2.3 Ekonomen och entreprenören Gunnar Walstam 
2.4 Den anonyme Astrid Deeth 
3 Lundeberg och Södervall möts och börjar samarbeta
4 Hans Liedberg kommer in i bilden 
5 Konsulten Gunnar Walstam dyker upp 
6 Affärerna startas via Walstam & Partners 
7 Meco Trust 
7.1 Ett affärskoncept tas fram 
7.2 Avtal undertecknas av fyra förmånstagare 
7.3 Patent söks av Jersey-bolag 
7.4 Licensrättigheter säljs till USA 
7.5 Stora inkomster utan motsvarande arbetsinsatser 
8 Dags att dra sig tillbaks 
8.1 Nya ägare kommer in i det som blir Bactiguard AB 
8.2 Patenten i Jersey-bolaget avyttras till Bactiguard 
8.3 Skatteverket upptaxerar Walstam för patentaffären 
8.4 Kvarstående ägarandelar i Bactiguard säljs 
9 Bactiguard expanderar 
9.1 Kinch och von Koch tar kontrollen 
9.2 Ägandet flyttas ut från Sverige 
9.3 Dotterbolag bildas och ägandet koncentreras 
10 Regering och stat ger stöd åt Bactiguard 
11 Handfallna myndigheter 
12 Fritt fram för oseriösa affärsmetoder 
12.1 Är silverbeläggningen av katetrar effektiv 
12.2 Osaklig marknadsföring och okritiska kunder
13 Karolinska Institutets roll
14 Ointresserade myndigheter 
14.1 Ekobrottsmyndigheten bryr sig inte 
14.2 Skatteverket utreder patentförsäljningen 
15 Skatteparadis och ekonomisk brottslighet 
15.1 Definition av skatteparadis och ekobrott 
15.2 Hur har Bactiguards skatteplanering sett ut 
16 Vad görs politiskt mot skatteparadisen 
17 Avsaknad av kritisk granskning i media 
18 Sammanfattning 
19 Källor 
20 Förkortningar 
21 Referenser och noter 
22 Register

 

 

7
19
23
26
27
29
30
36
39
42
44
45
47
53
59
62
69
71
80
82
86
86
87
92
94
95
101
104
104
109
119
122
122
126
132
133
138
146
155
157
166
167
168
183

« Tillbaka